An toàn thực phẩm

  • Cách cứu người bị ngạt nước Cách cứu người bị ngạt nước
    Trước tiên cần phải nhận biết đâu là người đang có dấu hiệu chết đuối. Hầu hết người đang lâm vào tình thế ngạt sẽ vẫy tay đập dưới nước trước khi chìm.