An toàn thực phẩm

  • Cách mua thịt lợn không có salbutamol và rau muống không tưới nhớt Cách mua thịt lợn không có salbutamol và rau muống không tưới nhớt
    Bà Nguyễn Huỳnh Mai, Phó Chi cục Trưởng Chi cục An toàn vệ sinh Thực phẩm TP.HCM (Sở Y tế TP.HCM) cho biết hiện nay vấn đề quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm chỉ làm từ ngọn là kiểm tra tại chợ, siêu thị còn cái gốc là nông dân, doanh nghiệp sản xuất thì hầu như bỏ ngỏ.