An toàn thực phẩm

  • Cách nhận biết cá nhiễm độc phenol Cách nhận biết cá nhiễm độc phenol
    Bảng dữ liệu an toàn do Khoa Xét nghiệm, Viện Vệ sinh Y tế Công cộng TP HCM phát hành định nghĩa phenol (C6H5OH) là chất rắn không màu đến hồng nhạt, mùi riêng biệt, thơm, chát, gây bỏng.