An toàn thực phẩm

  • Thời hạn bảo quản của các loại thịt Thời hạn bảo quản của các loại thịt
    Dù làm mát hay đông đá, thịt, cá, hải sản chỉ có thời gian bảo quản nhất định. Vì vậy, việc sử dụng các loại thực phẩm bảo quản lâu năm sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe.