Di sản văn hóa

  • Khu di tích vương triều Baekje Khu di tích vương triều Baekje
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Khu di tích vương triều Baekje của Hàn Quốc là Di sản văn hóa thế giới năm 2015.
  • Đường mòn Inca Đường mòn Inca
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Đường mòn Inca của Bolivia cùng với Argentina, Chile, Colombia, Ecuador và Peru là Di sản văn hóa thế giới năm 2014.
  • Pháo đài Namhansanseong - Di sản văn hóa thế giới tại Hàn Quốc Pháo đài Namhansanseong -  Di sản văn hóa thế giới tại Hàn Quốc
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Pháo đài Namhansanseong của Hàn Quốc là Di sản văn hóa thế giới năm 2014.