Dự báo thời tiết 10 ngày tới

  • 943

Dưới đây là dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ ngày 24/10 - 2/11/2017 của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn, mời các bạn cùng tham khảo.

Dự báo thời tiết ngày 24/10/2017.
Dự báo thời tiết ngày 24/10/2017.

Dự báo thời tiết ngày 25/10/2017.
Dự báo thời tiết ngày 25/10/2017.

Dự báo thời tiết ngày 26/10/2017.
Dự báo thời tiết ngày 26/10/2017.

Dự báo thời tiết ngày 27/10/2017.
Dự báo thời tiết ngày 27/10/2017.

Dự báo thời tiết ngày 28/10/2017.
Dự báo thời tiết ngày 28/10/2017.

Dự báo thời tiết ngày 29/10/2017.
Dự báo thời tiết ngày 29/10/2017.

Dự báo thời tiết ngày 30/10/2017.
Dự báo thời tiết ngày 30/10/2017.

Dự báo thời tiết ngày 31/10/2017.
Dự báo thời tiết ngày 31/10/2017.

Dự báo thời tiết ngày 01/11/2017.
Dự báo thời tiết ngày 01/11/2017.

Dự báo thời tiết ngày 02/11/2017.
Dự báo thời tiết ngày 02/11/2017.

Cập nhật: 24/10/2017 Theo vietbao
  • 943

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook