Hình ảnh cây gần hoá thạch ở Thanh Hoá

Cập nhật lúc 10h28' ngày 12/09/2011

Ngay cả khi hóa đá, cây cũng vẫn "đậu" quả như thường. Căn cứ vào các quan sát được từ "cành lá hoa quả bằng đá" đó là bước đầu dự đoán được họ và loài của thứ cây này.

Theo Giáo dục
Đánh giá(?):