Video: Thành phố New York năm 2023

Cập nhật lúc 13h55' ngày 12/10/2012

Một thành phố hiện đại của tương lai với những công nghệ tiên tiến.

Theo Youtube, Genk
Đánh giá(?):