Video: Mẹ trâu đánh sư tử cứu con

Cập nhật lúc 16h47' ngày 14/02/2011

Sư tử luôn khiến cho muôn loài đều kinh sợ, nhưng đứng trước tình mẫu tử của loài trâu, chúa sơn lâm cũng phải bị khuất phục.

Minh Châu
Đánh giá(?):