Khí hậu - Thời tiết

  • Khám phá những hiện tượng băng tuyết kỳ thú Khám phá những hiện tượng băng tuyết kỳ thú
    Nhiều người không thích mùa đông - nhiệt độ lạnh, khó lái xe và suốt ngày phải ru rú trong nhà. Đúng là mùa hè rất rực rỡ, nhưng mùa đông có thể tạo ra những hiện tượng băng tuyết kỳ thú không kém.