Khí hậu - Thời tiết

  • Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông
    Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.