Lịch sử

Lịch sử là bộ môn khoa học nghiên cứu về quá khứ, đặc biệt là những sự kiện liên quan đến con người. Các thông tin về lịch sử Việt Nam, lịch sử Thế Giới sẽ được cập nhật trong chuyên mục Lịch sử của Khoahoc.tv

  • Liên Xô từng chế tạo xe tăng bay Liên Xô từng chế tạo xe tăng bay
    Ít người biết Liên Xô đã thực sự chế tạo ra một chiếc Xe tăng bay nặng 6 tấn, nhưng dự án này đã không được đưa vào sử dụng đại trà trong chiến tranh.