Khoa học máy tính

Tin tức khoa học máy tính mới nhất, những phát minh mới nhất về khoa học máy tính, cập nhật phần mềm máy tính, ứng dụng di động mới nhất cùng các thủ thuật máy tính, thủ thuật vào Facebook hay bạn nên biết

  • 7 Kỳ quan của Thế giới... máy tính 7 Kỳ quan của Thế giới... máy tính
    Thế giới vừa tìm ra 7 Kỳ quan mới, nhưng sẽ thật là thiếu sót nếu bỏ qua máy tính, thứ công nghệ đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của nhân loại. Tạp chí PC Mag vừa bình chọn ra 7 kỳ quan riêng của thế giới hi-tech.