Những loài động vật di cư dài nhất trong tự nhiên

  • 2.293

Nhạn biển Bắc Cực, rùa da, chuồn chuồn là ba trong số những loài động vật có những chuyến di cư dài nhất trong tự nhiên.

Chim ruồi họng đỏ có khoảng cách di cư là 2200km
Chim ruồi họng đỏ có khoảng cách di cư là 2200km.

Bướm chúa di cư vào mùa hè và mùa xuân.
Bướm chúa di cư vào mùa hè và mùa xuân.

Cá mập trắng lớn có tuyến đường di cư từ Nam Phi đến Tây Australia trong 99 ngày.
Cá mập trắng lớn có tuyến đường di cư từ Nam Phi đến Tây Australia trong 99 ngày.

Với khoảng cách18.000km, chuồn chuồn là côn trùng di cư dài nhất.
Với khoảng cách18.000km, chuồn chuồn là côn trùng di cư dài nhất.

Khoảng cách di cư của rùa da là 20.500km.
Khoảng cách di cư của rùa da là 20.500km.

Nhạn biển Bắc Cực là loài động vật có quãng đường di cư dài nhất thế giới lên đến 96.000km.
Nhạn biển Bắc Cực là loài động vật có quãng đường di cư dài nhất thế giới lên đến 96.000km.

Cập nhật: 20/03/2017 Theo VnExpress
  • 2.293

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook