đạo cơ đốc

  • Làng cổ độc đáo nhất xứ Phù Tang Làng cổ độc đáo nhất xứ Phù Tang
    Với kiến trúc nhà tranh mái dốc kiểu chắp bàn tay Gassho zukuri, được ví như những mái nhà cầu nguyện, làng có 114 ngôi nhà cổ, ngôi nhà cổ nhất của làng có tuổi đời hơn 400 năm.