điều trị ung thư

  • Dùng tinh trùng chuyển thuốc điều trị ung thư Dùng tinh trùng chuyển thuốc điều trị ung thư
    Theo trang Web arXiv.org, nhà nghiên cứu Mariana Medina-Sánchez và các đồng nghiệp tại Viện Integrative Nanosciences ở Dresden (Đức) đã phát triển một phương pháp độc đáo để đưa thuốc điều trị vào các tế bào ung thư.