LIGO

  • LIGO - Siêu máy dò phát hiện sóng hấp dẫn LIGO - Siêu máy dò phát hiện sóng hấp dẫn
    Thiết bị có tên Advanced LIGO đã giúp nhóm các nhà khoa học với hơn 1.000 thành viên phát hiện và chứng thực sự tồn tại của sóng hấp dẫn như tiên đoán cách đây 100 năm của Einstein.
  • Con người có thể tạo ra sóng hấp dẫn Con người có thể tạo ra sóng hấp dẫn
    Đài quan trắc sóng hấp dẫn bằng giao thoa kế laser (LIGO) công bố khám phá khoa học vĩ đại nhất của năm 2016. Đó chính là việc con người đã có thể tạo ra sóng hấp dẫn.