Sao la

  • Giả thiết mới về một hệ sao đôi kỳ lạ Giả thiết mới về một hệ sao đôi kỳ lạ
    Các nhà khoa học vừa quan sát một ngôi sao neutron trong hệ sao đôi được gọi là "Rapid Burster" và phát hiện rằng từ trường của nó có thể giải thích được bí ẩn về vụ nổ khó hiểu của chính nó vào 40 năm trước.