Siêu chiến binh giáp sắt

  • Mỹ phát triển chiến binh "Người Sắt" Mỹ phát triển chiến binh "Người Sắt"
    Quân đội Mỹ đang đạt được tiến bộ lớn trong việc phát triển lớp áo bên ngoài giúp một người lính bình thường trở nên mạnh mẽ như "Iron Man" trong bộ phim viễn tưởng cùng tên.