Valentina Vassilyev

  • Nữ chiêm tinh gia Valentina Krumova Nữ chiêm tinh gia Valentina Krumova
    Tài năng tiên tri của Valentina xuất hiện ngay từ khi mới lên 7 tuổi. Chủ yếu có thể là do di truyền. Mẹ bà, nhà chiêm tinh học người Nga lừng danh Fedora Kolikhalova, ngay từ năm 1939 đã lên tiếng cảnh báo cho Stalin về cuộc tấn công nước Nga bất ngờ của quân Đức...