bí mật

  • Phát hiện "bí mật" của mái tóc Phát hiện "bí mật" của mái tóc
    Màu tóc là một trong những đặc điểm có tính di truyền nhất trong ngoại hình của họ, với những nghiên cứu trên các cặp song sinh cho thấy rằng di truyền học ảnh hưởng lên tới 97% màu tóc.