bộ não con người

  • Chuyện lạ có thật về bộ não con người Chuyện lạ có thật về bộ não con người
    Bộ não của chúng ta đặc biệt ở chỗ, nó có thể giải quyết các vấn đề phức tạp nhất của con người, mở khóa những bí mật của vũ trụ, đồng thời, khối chất xám cực kỳ bí ẩn này còn có thể sống sót qua những tai nạn lạ lùng nhất.
  • Phiên bản "con người 2.0" Phiên bản "con người 2.0"
    Trong tương lai gần, người ta có thể mua bộ nhớ mới và xóa bộ nhớ không mong muốn trong khi giới chuyên gia tin rằng họ tiến gần đến bước xâm nhập sinh học bộ não con người.
  • Não lớn hơn, nhưng tại sao voi không thông minh hơn con người? Não lớn hơn, nhưng tại sao voi không thông minh hơn con người?
    Mỗi loài sinh vật trên Trái đất đều có một kỹ năng đặc biệt phân biệt chúng với các loài khác: sư tử thì gầm, công thì múa, rắn thì trườn, chuột thì gặm, còn loài người thì suy nghĩ.