bức xạ nền

  • Dùng bức xạ nền vũ trụ để mã hóa dữ liệu Dùng bức xạ nền vũ trụ để mã hóa dữ liệu
    Nếu bạn có một thông điệp tuyệt mật mà không tin tưởng vào những biện pháp bảo mật thông thường thì có thể sắp tới, một biện pháp mã hóa mới với độ an toàn vô cùng cao dựa trên bức xạ nền vũ trụ (CMB) có thể sẽ giúp bạn an tâm hơn.