cá cướp biển

  • Vì sao cướp biển luôn bịt một mắt? Vì sao cướp biển luôn bịt một mắt?
    Nhiều người gắn hình ảnh miếng bịt mắt với con mắt bị mù của cướp biển. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy đây là chiến thuật để thích nghi khi di chuyển giữa boong tàu và cabin.
  • Những loài cá tàng hình độc đáo Những loài cá tàng hình độc đáo
    Việc nghiên cứu khả năng phản ánh sáng phân cực của cá sẽ giúp con người sáng chế các vật dụng “tàng hình” trong tương lai.