cú gõ của chim gõ kiến

  • Cua vung càng quắp gọn chim điên đang ngủ Cua vung càng quắp gọn chim điên đang ngủ
    Vào đầu tháng 3/2016, Laidre phát hiện một con cua dừa quắp một con chim điên chân đỏ (tên khoa học Sula Sula) đang ngủ trên cành cây thấp.
  • Tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa Ngày của Cha 2017 Tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa Ngày của Cha 2017
    Cũng như ngày của mẹ, ngày của cha (Father's Day) là ngày để chúng ta tôn vinh sự hy sinh cao cả của người cha, người đã sinh thành và che chở cho chúng ta. Ngày của Cha năm nay (19/6) là dịp để bạn tỏ lòng thương yêu, kính trọng tới người cha thân yêu của mình.