cắt u gan không cần mổ bụng

  • Lần đầu cắt u gan không cần mở ổ bụng Lần đầu cắt u gan không cần mở ổ bụng
    Hội đồng Khoa học công nghệ Sở Y tế TP HCM vừa công nhận kỹ thuật mới của Bệnh viện Ung bướu TP HCM sau thời gian triển khai thí điểm điều trị u gan bằng vi sóng Microwave Ablation.