dịch bệnh

  • 3 căn bệnh có thể trở thành đại dịch toàn cầu 3 căn bệnh có thể trở thành đại dịch toàn cầu
    Các tổ chức từ thiện, chính phủ và nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới đã có cuộc gặp trực tiếp tại Thụy Sĩ vào thứ Năm vừa qua nhằm tìm ra kế hoạch hành động để ngăn chặn 3 căn bệnh có khả năng trở thành đại dịch toàn cầu.