day of peace

  • Lịch sử ngày Quốc tế Hòa bình thế giới 21/9 Lịch sử ngày Quốc tế Hòa bình thế giới 21/9
    Hòa bình là một mục tiêu cao cả và quan trọng nhất cần nỗ lực hướng tới ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Cùng hành động và hợp tác vì mục tiêu này sẽ đem lại cho nhân loại một cuộc sống an toàn, thịnh vượng và bền vững.
  • Dạy Office 2003 nghe viết và đọc được tiếng Việt Dạy Office 2003 nghe viết và đọc được tiếng Việt
    Nếu thành công trong việc này, ứng dụng của nó sẽ rất hấp dẫn. Bạn sẽ không cần phải đánh máy nữa mà chỉ cần đọc cho máy gõ. Khi đến giảng đường, bạn chỉ cần tập trung nghe thầy giảng thôi vì việc ghi chép đã có máy lo.
  • McAfee phát hiện 3 lỗi zero-day Office mới McAfee phát hiện 3 lỗi zero-day Office mới
    Các chuyên gia bảo mật của McAfee cho biết họ lại vừa phát hiện được ba lỗi bảo mật mới chưa được vá trong bộ ứng dụng văn phòng Microsoft Office. Thông tin đăng tải trên McAfee Avert Labs Blog ngày hôm qua (10/4) thông tin về những lỗi bảo mật nói trên đã được đăng