diều cho tàu buồm

  • Buồm cho tàu vận tải Buồm cho tàu vận tải
    Vận chuyển hàng trên tàu vận tải biển được coi là có chi phí hợp lý. Tuy nhiên, với khoảng 45.000 chiếc tàu vận tải trên toàn thế giới sử dụng nguồn nhiên liệu hóa thạch cấp thấp, lượng ô nhiễm do chúng thải ra tương đương hàng triệu chiếc xe hơi.
  • Người dân Bắc Trung Bộ chằng chống nhà, neo tàu đón bão Người dân Bắc Trung Bộ chằng chống nhà, neo tàu đón bão
    Sáng 18/7, Nghệ An mưa trút xuống từng đợt. Tại biển Cửa Lò, sóng biển lớn, nước đục, một vài tốp vẫn ra bãi biển bắt còng.