gene di truyền

  • Tạo ra "bút chì" sửa lỗi di truyền Tạo ra "bút chì" sửa lỗi di truyền
    Một trong hai công cụ chỉnh sửa gene mới do các nhà khoa học Mỹ phát minh được ví như một chiếc bút chì có thể thiết kế lại các đoạn DNA bị lỗi.