gene li hôn

  • Khỉ đầu chó mang tim lợn trong hơn hai năm Khỉ đầu chó mang tim lợn trong hơn hai năm
    Các nhà khoa học Đức và Mỹ có thể duy trì quả tim lợn bên trong cơ thể một con khỉ đầu chó trong hơn hai năm, tạo nên đột phá trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng.
  • Linh hồn con người nặng 21 gram? Linh hồn con người nặng 21 gram?
    Thí nghiệm độc đáo này được tiến hành trên 6 bệnh nhân đã tử vong. Những bệnh nhân này được đặt trên các cân công nghiệp Fairbanks đặc biệt trước khi họ qua đời.