giao lộ thông minh

  • Giao lộ thông minh không cần đèn giao thông Giao lộ thông minh không cần đèn giao thông
    Theo một nghiên cứu mới đây của Viện công nghệ Massachusetts (MIT), cảm biến xe hơi có thể "giao tiếp" với nhau giúp xe di chuyển dễ dàng giữa các giao lộ thay vì phải dừng trước đèn giao thông.