giun biển

  • Thăm dò dầu khí theo dấu vết loài giun biển Thăm dò dầu khí theo dấu vết loài giun biển
    Khi ở dưới nước biển sâu, cơ thể của những sinh vật giun biển không xương sống này có một cơ quan đặc biệt tại nơi tồn tại loài vi khuẩn chemosynthetic chuyên tiến hành oxy hóa khí metan.