hạt ngũ cốc

  • Những điều cần biết về sữa hạt và sức khoẻ Những điều cần biết về sữa hạt và sức khoẻ
    Ngoài dùng cho người trưởng thành, cao tuổi, nhiều bà mẹ còn “cổ súy” lấy các loại sữa hạt để nuôi con vì tin theo những đồn thổi “thần thánh” rằng sữa hạt tốt hơn, an toàn hơn sữa động vật.