hiến máu

  • Những thực phẩm nên dùng trước và sau khi hiến máu Những thực phẩm nên dùng trước và sau khi hiến máu
    Mỗi người trưởng thành khỏe mạnh và độ tuổi thích hợp, một lần hiến 200ml máu chỉ chiếm 1/20 tổng lượng máu toàn cơ thể, qua kiểm chứng khoa học sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe.
  • Những lưu ý cần biết khi hiến máu Những lưu ý cần biết khi hiến máu
    Hiến máu là một trong những đóng góp xã hôi nhân đạo và dễ dàng thực hiện nhất. Máu hiến tặng của bạn có thể cứu sống được mạng người, trong khi đó lại đòi hỏi rất ít thời gian, công sức.