hoạt động thần kinh

  • Thận hoạt động như thế nào? Thận hoạt động như thế nào?
    Thận là một cơ quan quan trọng trong hệ tiết niệu, có chức năng sống còn, đóng vai trò như một bộ lọc máu tự nhiên trong cơ thể.