hoa đào

  • Đảo Socotra kỳ lạ Đảo Socotra kỳ lạ
    Nhìn từ xa như trong một bộ phim khoa học viễn tưởng, đảo Socotra bị tách rời khỏi lục địa châu Phi khoảng 6-7 triệu năm trước.