ký sinh trùng

  • Ký sinh trùng: "Bạn" hay "thù" của con người? Ký sinh trùng: "Bạn" hay "thù" của con người?
    Không có gì sai khi nói ký sinh trùng gây hại đối với cơ thể vật chủ. Chúng gây ra bệnh tật thậm chí làm con người tử vong, vì vậy chúng ta thường cố tránh bị lây nhiễm ký sinh trùng bằng mọi giá.