khỉ hoang tấn công người

  • Khỉ hoang nổi loạn, tấn công người Khỉ hoang nổi loạn, tấn công người
    Một bầy khỉ hoang hung hăng ùa vào một ngôi làng phía đông Indonesia và tấn công người dân khiến 7 người bị thương, trong đó có một người rất nguy kịch.