khu vực nhiệt đới

  • Châu Á đối mặt nhiệt độ "sát thủ" Châu Á đối mặt nhiệt độ "sát thủ"
    Tổ chức Y tế thế giới ước tính số người chết liên quan đến nhiệt độ cao ở các nước thu nhập cao tại châu Á - Thái Bình Dương có thể tăng thêm 1.488 người vào những năm 2030.