núi lửa Volcan de Pacaya

  • Cảnh núi lửa phun tuyệt đẹp quay bởi drone Cảnh núi lửa phun tuyệt đẹp quay bởi drone
    Nhờ công cụ hiện đại và an toàn này, các nhà khoa học có thể tìm hiểu cặn kẽ hoạt động của núi lửa nhằm đưa ra những cảnh báo cho người dân địa phương trước khi thảm họa xảy ra.