nước ngọt

  • Màng graphene lọc nước biển thành nước ngọt Màng graphene lọc nước biển thành nước ngọt
    Các nhà nghiên cứu đã đạt được một bước ngoặt lớn trong cuộc tìm kiếm phương pháp khử muối hiệu quả bằng cách chế tạo thành công một màn graphene oxide để tách muối khỏi nước biển.