nhóm lửa

  • Video: Tinh tinh nhóm lửa và nấu ăn như người Video: Tinh tinh nhóm lửa và nấu ăn như người
    Kanzi là một con tinh tinh lùn (vượn bonobo) 33 tuổi, sống trong trung tâm bảo tồn đặc biệt ở Iowa, Mỹ. Nó biết tự kiếm củi, đánh lửa và nướng kẹo dẻo để ăn. Nó hiểu được khoảng 3.000 từ của con người.