ninh bình

  • Bão Mirinae vào Nam Định - Ninh Bình Bão Mirinae vào Nam Định - Ninh Bình
    Với sức gió tối đa 90km/h, gió bão quật đổ nhiều cây xanh, cột điện. Mưa sau bão có thể kéo dài 1-2 ngày, nguy cơ gây ngập úng ở nhiều khu vực miền Bắc và Thanh Hóa.