quan vũ

  • Quần áo vũ trụ có những công dụng gì? Quần áo vũ trụ có những công dụng gì?
    Chúng ta biết những gì về quần áo của nhân viên hàng không vũ trụ?  Những bộ quần áo vũ trụ này không chỉ phản ánh trình độ khoa học kỹ thuật cao mà giá của nó vô cùng đắt.