quang học

  • Phát hiện sớm hơn 100 loại ung thư nhờ nano quang học Phát hiện sớm hơn 100 loại ung thư nhờ nano quang học
    Theo kết quả được đăng tải trên tạp chí Nature Biomedical Engineering, phương pháp này tỏ ra ưu việt hơn so với các phương pháp phát hiện ưng thư từ trước đó, như chụp cộng hưởng từ.
  • Pin quang năng sinh học dán tường Pin quang năng sinh học dán tường
    Những cảm biến môi trường để theo dõi chất lượng không khí, sử dụng năng lượng từ pin quang năng sinh học, thân thiện với môi trường, được bố trí như giấy dán tường, đang dần trở thành hiện thực.