rác thải nhựa

  • Ám ảnh vì thế giới ngập trong rác thải nhựa Ám ảnh vì thế giới ngập trong rác thải nhựa
    Bạn sẽ chọn cứu lấy hành tinh mình đang sống hay vì tiện lợi mà lại tiếp tục sử dụng chai nhựa, túi nilon? Đó cũng là tên chiến dịch vì môi trường mới nhất của tạp chí National Geographic.