sóng vô tuyến nhanh

  • Chớp sóng vô tuyến bí ẩn từ vũ trụ Chớp sóng vô tuyến bí ẩn từ vũ trụ
    Những chớp sóng vô tuyến kỳ lạ được phát hiện từ chòm sao Auriga chỉ kéo dài vài mili giây, làm dấy lên giả thuyết chúng do người ngoài hành tinh phát ra để liên lạc với Trái Đất.