sa mạc sahara

  • Chuyện gì đang xảy ra với sa mạc Sahara? Chuyện gì đang xảy ra với sa mạc Sahara?
    Mới đây, 2 nhà khoa học đã đưa ra một tuyên bố gây chấn động rằng sa mạc lớn nhất thế giới đã mở rộng thêm 10% diện tích kể từ đầu thế kỷ 20, tương đương diện tích của bang Texas.