sao chổi

  • Khi sao chổi gây họa Khi sao chổi gây họa
    Việc các sao chổi di chuyển đến gần Mặt trời không phải là điều gì đó quá lạ lùng.
  • Sao chổi - bí ẩn của vũ trụ Sao chổi - bí ẩn của vũ trụ
    Sao chổi là một thiên thể bay ngoài không gian, nó gần như một tiểu hành tinh, nhưng không được cấu tạo từ đất đá mà chủ yếu là từ băng.