tượng gà trống trong ngôi mộ cổ

  • Tử thi thai phụ "sinh con" trong ngôi mộ 1.300 năm Tử thi thai phụ "sinh con" trong ngôi mộ 1.300 năm
    Hài cốt 1.300 năm tuổi của một người phụ nữ với lỗ thủng trên hộp sọ và thai nhi nằm giữa hai chân được tìm thấy trong ngôi mộ đá chật hẹp bên dưới thị trấn trung cổ Imola ở Italy, theo Live Science.